Grantový projekt v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.3.50 vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II

Grantový projekt v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.3.50 vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II

Název projektu:                

Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků Vyšší odborné školy a Střední školy hotelové SČMSD Pelhřimov pro efektivnější výuku za pomoci dalšího vzdělávání

Číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.50/01.0002
Období realizace:
01. 03. 2012 – 31. 05. 2013

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ 1.07

Název operačního programu : OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblastní podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo výzvy:  01                

Název výzvy: Kraj Vysočina – Výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 1.3

Typ projektu: grantový

Kód prioritního tématu: 72

Název prioritního tématu : Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Cíle projektu:

Hlavními cíli tohoto projektu je:

  1. Za pomoci dalšího vzdělávání našich pedagogických pracovníků zvýšit kvalitu, profesionalitu a efektivitu výuky na Vyšší odborné škole a Střední škole hotelové SČMSD Pelhřimov , s.r.o.
  2. Vytvořit a akreditovat e-learningový kurz/e-modul: Oblíbený učitel.

Ad1) K naplnění tohoto cíle povedou tyto klíčové aktivity:

-  DVPP se zaměřením na využívání ICT ve výuce – pedagogičtí pracovníci budou školeni v oblasti práce s MS Word, Excel, PowerPoint a interaktivní tabulí, což povede k vyšší profesionalitě zpracování podkladů pro výuku a zefektivnění prezentace probírané látky. Pedagogové mohou tímto způsobem vypracovávat svým studentům učební materiály pro domácí samostudium

-  Inovativní vyučovací metody – pedagogové získají důležité informace z oblasti práce v týmu, kreativního myšlení, projektové výuky a využití brainstormingu, vše poté prakticky zužitkují při výuce

-  DVPP vedoucí k rozvoji kompetencí, které budou využitelné pro efektivní výuku žáků – tato klíčová aktivita přinese pedagogům důležité praktické rady v oblasti asertivity, efektivní komunikace, řešení problémových situací a emoční inteligence.

Ad2) V rámci projektu bude vytvořen a akreditován e-learningový modul jako kurz DVPP, který bude využíván po skončení projektu. Online výuka bude výhodná hlavně z toho důvodu, že není zapotřebí, že není zapotřebí řešit místo ani čas školení, je dostupná širokému okruhu pedagogů.

Tento projekt zaměřený na vzdělávání pedagogických pracovníků bude přínosný nejen pro samotné pedagogy, ale svým dopadem ve významné míře také pro studenty. Zkvalitní se výuka a výsledky studentů, což povede ke zvýšení prestiže školy a ke zvýšenému zájmu studentů na Vyšší odborné škole a Střední škole hotelové SČMSD Pelhřimov studovat.