Obory vzdělávání

Škola obdržela dotaci z IROP

- celková výše obdržené dotace je 12 719 675,- Kč


- rekonstrukce se bude týkat odborných učeben (cvičná kuchyňka, učebna stolničení, modrý salónek, zcela nová cukrárna s učebnou, nová jazyková učebna)


- kompletní rekonstrukce IT rozvodů


- všechny učebny budou samozřejmě nově a moderně vybaveny

 kuch 0.jpg    view_0.jpg