Obory vzdělávání

Seznam přijatých uchazečů do maturitních oborů

                          Obor Hotelnictví - 65-42-M/01

                          Obor Podnikání - 64-41-L/51


Seznam přijatých uchazečů do tříletých učebních oborů
 

                          Obor Kuchař - číšník - 65-51-H/01

                          Obor Cukřář - 29-54-H/01

                          Obor Pekař - 29-53-H/01

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------