Vyšší odborná škola

Formulář hodnocení vedoucího absolventské práce.

Formulář hodnocení oponenta absolventské práce.

Vyšší odborná škola Management hotelového provozu a učební plán

Témata absoventských prací pro VOŠ 3 - 2016/2017


Management hotelového provozu (65 - 42 - N/03)

Cíl studia

Cílem studia je poskytnout studentům kvalifikaci pro funkce samostatně pracujících odborníků nebo vedoucích pracovníků na úrovni středního managementu. Nabízí kombinaci základních teoretických znalostí s důrazem na jejich aplikaci v praxi a klade důraz na dovednosti v oblasti jazyků, komunikace a nezbytných technologií. Díky své praktické orientaci a cílům se liší od tradičního vysokoškolského studia, ale je velmi blízké pojetí kratších bakalářských profesně orientovaných studijních programů.

Předpoklady ke studiu

Předpokladem přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo střední odborné vzdělání s maturitou. Studijní obory jsou vhodné pro zájemce o praktické, profesně orientované studium s těsnou vazbou na potřeby praxe.

Forma studia

Tříleté denní studium je organizováno vysokoškolským způsobem. Školní rok je rozdělen do dvou semestrů (letní a zimní). Každý semestr je uzavřen třítýdenním zkouškovým obdobím. Při výuce jsou kromě přednášek také cvičení a semináře.  Součástí studijních programů jsou také odborné praxe.

Ukončení studia

Studium je ukončeno absolutoriem. Žák, který úspěšně vykoná absolutorium, má právo užívat za svým jménem označení DiS (diplomovaný specialista).

Uplatnění absolventů

Podle zvoleného oboru najdou absolventi uplatnění v hotelech, v zařízeních veřejného či uzavřeného stravování a ubytování, lázeňských domech, v oblasti kongresové turistiky, dále pak  v cestovních kancelářích a agenturách nebo jako samostatní pracovníci v oblasti státní správy či samosprávy na úseku cestovního ruchu.