Učební obor (65–51–H/01)

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

Tříletý učební obor pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou – denní studium.

Profil absolventa:

-  ovládá přípravu běžného sortimentu jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků a teplých nápojů dle platných receptur
-  ovládá techniku a pravidla obsluhy, zná gastronomická pravidla
-  dovede sestavit jídelní a nápojový lístek podle gastronomických pravidel
-  je schopen poskytnout informace o podávaných jídlech a nápojích, komunikovat s hostem
-  je schopen komunikovat v cizím jazyce v běžných pracovních a společenských situacích
-  získá organizační schopnosti a dokáže jednat s lidmi
-  ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů, evidenci a pohyb zboží

Praxe:

-  probíhá ve školní kuchyni a jídelně pod vedením učitelů odborného výcviku (vaříme každý den 450 jídel, zajišťujeme obsluhu cizích strávníků)
-  od poloviny druhého ročníku ve školní kuchyni, jídelně a vybraných provozovnách (Hotel Slavie, Resort Svatá Kateřina, Hotel Červená nad Vltavou, Hotel Bohemia a Regent v Třeboni a další)
-  ve třetím ročníku možnost vycestovat (pro zájemce) na velmi dobře placenou šestitýdenní zahraniční praxi do Německa, komunikace v NJ nebo v AJ (650 Eur čistého + ubytování a jídlo zdarma – český mistr)
-  účast na gastronomických akcích (svatby, rauty, akce formu cateringu)
-  možnost individuálního odborného výcviku

Výstupy:

-  závěrečná zkouška s výučním listem
-  barmanský kurz, sommeliérský kurz
-  kurz studené kuchyně 

Uplatnění:

-  kuchař
-  číšník, someliér
-  barman, specialista pro studenou kuchyni

Další studium:

-  dvouleté denní nástavbové studium Podnikání zakončené maturitní zkouškou
-  možnost přijetí do třetího ročníku denního studia Gastronomie, zakončené maturitní zkouškou
-  tříleté dálkové nástavbové studium Podnikání zakončené maturitní zkouškou

Přijímací řízení:

O přijetí rozhodne ředitel školy na základě zájmu o obor, studijních výsledků ze základní školy a zdravotních předpokladů k vykonávání povolání.

Učební plán:

Kuchař - číšník - učební plán v PDF