Učební obor (29-54-H/01)

CUKRÁŘ/CUKRÁŘKA

Tříletý učební obor pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou – denní studium.

Profil absolventa:

-  absolvent má osvojeny základní vědomosti a dovednosti a umí je uplatnit v praktických činnostech
-  umí připravit cukrářská těsta, náplně a hmoty
-  ovládá ruční tvarování a zhotovování cukrářských výrobků
-  ovládá funkci a regulaci jednotlivých strojů technologického zařízení cukrářské výroby
-  ovládá příjem surovin, hodnocení surovin, zajištění správného uskladnění
-  umí vyhodnotit jakostní znaky polotovarů i hotových výrobků
-  umí vykonávat expediční práce
-  je schopen samostatně navrhovat netradiční druhy výrobků, včetně výrobní dokumentace
-  má základní poznatky o jednotlivých druzích restauračních moučníků a dokáže je připravit
-  umí komunikovat v cizím jazyce v běžných odborných a životních situacích

Praxe:

-  od druhého ročníku placená školní i mimoškolní praxe
-  probíhá ve školní cukrářské dílně pod vedením učitele odborného výcviku
-  od poloviny druhého ročníku ve školní cukrářské dílně a vybraných provozovnách (např. Adélka Pelhřimov, Cukrárna U Brány a další)
-  možnost individuálního odborného výcviku

Výstupy:

-  závěrečná zkouška s výučním listem

Uplatnění:

-  cukrář pro výrobu
-  hotelový cukrář

Další studium:

-  dvouleté denní nástavbové studium Podnikání zakončené maturitní zkouškou
-  možnost přijetí do třetího ročníku denního studia Gastronomie, zakončené maturitní zkouškou
-  tříleté dálkové nástavbové studium Podnikání zakončené maturitní zkouškou

Přijímací řízení:

O přijetí rozhodne ředitel školy na základě zájmu o obor, studijních výsledků ze základní školy a zdravotních předpokladů k vykonávání povolání.

Učební plán:

CUKRÁŘ/KA - učební plán v PDF