Obory vzdělávání

Den otevřených dveří

- se uskuteční v úterý 24. 10 . 2017 od 8.00 do 16.00

Srdečně zveme všechny zájemce nejen z řad „deváťáků“, kteří končí studium v ZŠ v roce 2018 a jejich rodiče!

- poskytneme informace o studiu, uvidíte ukázky prací studentů, čeká Vás prohlídka školy, ukázky dovedností a mnoho dalšího

- návštěva školy mimo Den otevřených dveří je možná kdykoliv po dohodě

Pro zájemce o studium ve školním roce 2018/19

Maturitní obory:

            Hotelnictví (4letý)

            Podnikání - denní (2letý) 

                               dálkové (3letý)

Učební obory:

            Kuchař - číšník (3letý)

            Cukrář - cukrářka (3letý)

            Pekař - pekařka - (3letý)

  

Škola obdržela dotaci z IROP

- celková výše obdržené dotace je 12 641 431,- Kč


- rekonstrukce se bude týkat odborných učeben (cvičná kuchyňka, učebna stolničení, modrý salónek, zcela nová cukrárna s učebnou, nová jazyková učebna)


- kompletní rekonstrukce IT rozvodů


- všechny učebny budou samozřejmě nově a moderně vybaveny

 

Kurz studené kuchyně 

Pro školní rok 2017/18 proběhne ve dnech 16. - 19. 10. 2017

Jednou za dva roky na naší škole probíhá KURZ STUDENÉ KUCHYNĚ. Naposledy kurz absolvovalo pod vedením pana Vladimíra Picky 17 studentů. 

Novinový článek v Pelhřimovském deníku naleznete zde: Studenti na závěr kurzu vytvořili ukázkový raut

Barmanský kurz

Letošního barmanského kurzu se zúčastnilo 22 studentů naší školy. Kurz proběhl pod vedením Aleše Půty a Kateřiny Kluchové.

Odkaz na novinový článek v Listech Pelhřimovska

Více fotografií naleznete na školním facebooku